Een hart voor hout

DUURZAAMHEID

Wie een hart voor hout heeft, heeft een hart voor de natuur. Dat is bij ons niet anders. Ons bouwbedrijf heeft alle baat bij een verantwoorde bosontginning, aangezien we gespecialiseerd zijn in dat duurzame materiaal. Daarom bestaat ons assortiment dan ook bijna volledig uit producten met het PEFC™- of FSC®-label.

PEFC EN FSC

PEFC of Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes is het grootste boscertificatiesysteem ter wereld. Het label wordt enkel toegekend aan bosbeheerders die hun bos beheren volgens een aantal strikte principes en zich ertoe engageren die na te leven. Regelmatig worden er controles uitgevoerd door onafhankelijke certificatie-instellingen.

FSC of Forest Stewardship Council® is een internationale non-profitorganisatie die op een gelijkaardige manier werkt en is opgericht door verschillende milieuorganisaties.

Bij beide organisaties wordt er gewerkt met een zogenaamde Chain of Custody, waarbij het hout wordt gevolgd vanaf het gekapt wordt in gecertifieerde bossen tot eindproduct.

EUTR

De European Union Timber Regulation (EUTR) is een wet die op 1 maart 2013 in het leven is geroepen om het gebruik van illegaal gekapt hout tegen te gaan. De wet verplicht iedereen die hout op de Europese markt brengt ertoe om aan te tonen dat het van een legale bron afkomstig is en gekapt is volgens de regels van het land van herkomst. Zo is de bron van herkomst van het hout dat wij gebruiken altijd te traceren.

HOUT & DE KLIMAATVERANDERING

Uit onderzoek is gebleken dat hout CO2 opslaat, waardoor het als bouwmateriaal de klimaatverandering helpt te vertragen. Zo wees recent onderzoek uit dat – als we rekening houden met koolstofopslag in houtconstructies – netto 50% minder wordt bijgedragen aan de klimaatverandering per 100 jaar dan wanneer die CO2-opslag niet plaatsvindt.